Novinky

napsal/a
KubisHBOK-SkateKM-
KubisHBOK-SkateKM-
sobota 30.08.2008 10:28
Rada Sdružení Clubu extrémních sportů!
Místo zasedání - Restaurace Aréna (Zimní stadion) Na zahrádce!
Datum/čas - Sobota 6.9.2008 - 18:00:00 s.e.č.
Program - Nějaké ty intrení záležitosti sdružení.. Hlavně letitý problém udržování pořádku v prostoru parku!

Upozornění pro neregistrované členy(čekající členy)
Důležité upozornění pro ty, co se registrovali na SKATEKM.CZ - Občanské sdružení – Club Extrémních sportů.
Sídlo: Havlíčkova 3933/120, Kroměříž 767 01
IČO: 26989476
Ná základě vyplnění vaši přihlášky do sdružení vám byla vytisknuta smlouva o přijetí do sdružení. Tímpádem jsme mysleli, že máte zájem o to stát se členem sdružení! Po více jak půl roce fungování sdružení se k podepsání smlouvy a zaplacení vstupního příspěvku dostavila jen zhruba asi polovina registrovaných lidí! Proto žádáme o co nejrychleší vyřízení potřebných formalit, pokud tedy máte zájem stát se členem. Pokud nemáte zájem, prosím o zaslání email na: KubisHBOK@seznam.cz s žádostí o zrušení přihlášky do sdružení!
Veškeré vyplněné osobní informace potřebné k registraci spadají pod ochranu osobních údajů. Jejich zneužití nehrozí a po obdržení emailu s žadostí na odstranění z registrace budou smazána!
S pozdravem Předseda sdružení.

Provozní řád skateboardového areálu:

1. Sportování na sportovišti je na vlastní nebezpečí!!!
2. Provozní doba hřiště - duben až září- 10:00 - 22:00// říjen až březen- 10:00- 21:00 Hod.
3.Sportování mimo provozní dobu je zakázáno, při porušení tohoto ustanovení bude návštěvník vykázán správcem či policií.
4.Plocha slouží pouze k provozování skateboardu a in.line (bike), jiná sportovní činnost je zakázána!
5.Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků.
6.Návštěvníci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni  dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a ochranné helmy.
7.Majitel (Město Kroměříž) nenese zodpovědnost za úrazy vzniklé na sportovišti.
8.Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v prostoru parku!
9.Osoby mladší 15-let mohou sportovat jen pod dohledem osoby starší 18-let.
10. Majitelem zařízení je Město Kroměříž

 - Správce parku: Jakub Riedr i01
 - Zástupce: BC. Petr Neuman i02 // Honza Vymětal s05

Na sportovišti je zakázáno:

-kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné návykové látky!
-užívat dopravní prostředky všeho druhu
-poškozovat nebo růžně upravovat vybavení hřiště
-omezovat jiné návštěvníky hřiště
-pořádat organizované sportovní soutěže bez vědomí správce parku a dalších orgánů
- používat doprovodné reprodukované hudby
- vstupovat na cizí pozemky.

zobrazit všechny novinky