Novinky

napsal/a
KubisHBOK-SkateKM-
KubisHBOK-SkateKM-
sobota 04.04.2009 11:45
Rada sdružení a Grilovačka!

Místo zasedání: Restaurace Aréna (Zimní stadion) – Na zahrádce! Místo grilování: Skatepark..

Datum: Pátek 17.4.2009

Čas: 18:00 seč - čas zasedání!

Program: Tak porůznu!  Po Radě sdružení grilování a kalení :)

Upozornění pro neregistrované členy (čekající členy)

Důležité upozornění pro ty, co se registrovali na SKATEKM.CZ - Občanské sdružení – Club Extrémních sportů.
Sídlo: Havlíčkova 3933/120, Kroměříž 767 01
IČO: 26989476

Na základě vyplnění vaši přihlášky do sdružení vám byla vytisknuta smlouva o přijetí do sdružení. Tím pádem jsme mysleli, že máte zájem o to stát se členem sdružení!  Je tedy nutné přijít ( na radu sdružení ) a zaplatit vstupní poplatek a podepsat se to po té každý rok!

 Zatím se k podepsání smlouvy a zaplacení vstupního příspěvku dostavila jen zhruba  polovina registrovaných lidí! Proto žádám o co nejrychlejší vyřízení potřebných formalit, pokud tedy máte zájem stát se členem. Pokud nemáte zájem, prosím o zaslání emailu na: KubisHBOK@seznam.cz s žádostí o zrušení přihlášky do sdružení! Pokud jste z jiného města je to komplikovanější ale  jde to také!

Veškeré vyplněné osobní informace potřebné k registraci spadají pod ochranu osobních údajů. Jejich zneužití nehrozí a po obdržení emailu s žádostí na odstranění z registrace budou smazána!
Provozní řád skateboardového areálu:

1. Sportování na sportovišti je na vlastní nebezpečí!!!
2. Provozní doba hřiště - duben až září- 10:00 - 22:00// říjen až březen- 10:00- 21:00 Hod.
3.Sportování mimo provozní dobu je zakázáno, při porušení tohoto ustanovení bude návštěvník vykázán správcem či policií.
4.Plocha slouží pouze k provozování skateboardu a in.line (bike), jiná sportovní činnost je zakázána!
5.Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků.
6.Návštěvníci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni  dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a ochranné helmy.
7.Majitel (Město Kroměříž) nenese zodpovědnost za úrazy vzniklé na sportovišti.
8.Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v prostoru parku!
9.Osoby mladší 15-let mohou sportovat jen pod dohledem osoby starší 18-let.
10. Majitelem zařízení je Město Kroměříž

 - Správce parku: Jakub Riedr i01
 - Zástupce: Bc. Petr Neuman Dis. i02 // Honza Vymětal s05

Na sportovišti je zakázáno:

-kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné návykové látky!
-užívat dopravní prostředky všeho druhu
-poškozovat nebo růžně upravovat vybavení hřiště
-omezovat jiné návštěvníky hřiště
-pořádat organizované sportovní soutěže bez vědomí správce parku a dalších orgánů
- používat doprovodné reprodukované hudby
- vstupovat na cizí pozemky.

 

 

Rozpis služeb na rok 2009
 
6.4.2009- 26.4.2008 : Ondřej Novotný – s09 / Michal Vítek – s10
27.4.2009 - 17.5.2009: Honza Vymětal – s05 / Martin Ludvík – s04
 
18.5.2009 - 7.6.2009: Lukáš Vrána – s08  / Zbyněk Vavroský- i05
 
8.6.2009 - 28.6.2009: Jakub Loučka- s01 / Denis Dřímal – s02
 
29.6.2009 - 19.7.2009: Zdeněk Šafařík – b01/ Zdeněk Dočkal - s11
 
20.7.2009 - 9.8.2009: Jakub Riedr - i01 / Radim Minařík – s06
 
10.8.2009 - 31.8.2009:  Petr Neuman - i02 / Lukáš Zach – i04
 
10.8.2009 - 31.8.2009:   Filip Samsonek – i03 / Petr Pobořil – i12
 
1.9.2009 - 20.9.2009:  Jiří Bezděk – s12 / Martin Janovský  - s06
 
21.9.2009 - 18.10.2009: Jan Šafařík – s19 / Jiří Jedlička – i10
 
Služby jsou sestaveny s  členů aktivně využívajících Skatepakr! Při hromadných úklidech se na rozpis služeb nehledí a aktivně se podílí všichni přítomní členové.
Dále dodržujte stanovy sdružení a provozní řád skateparku. Sledujte okolní dění ve skateparku ( hlavně vejškrabky! ) a dbejte na udržování pořádku v prostorách parku! Nebojte se je napomenout neboť ten bordel tam dělají jen a jen ty čumilové a že jich tam tenhle rok zas je že.. No jaro přišlo a zevl pro ně..
Jakékoliv porušení  provozního řádu či stanov sdružení hlásit vedení sdružení nebo správcům parku!
zobrazit všechny novinky